A wholesome day courtesy of #EBISLegends. Idzabulile imbongolo nemtukulu waSgigamtfwalo kwashuba siteshi na Magilogilo, kwakhala i fondo finish ye Sankomota ku Days & Weeks and many more. Salute to our legends.
#WorldRadioDay
#EBISRadio

Leave a Comment

  • Live Radio

  • Live Radio
    Close